jmo logo4/1977 ročník 22
Hledej:
příklad: +celostá* +konference -vakuová
Obsah

91 Rozptyľové žiarenie v spektrofotometroch, II. čásť - Rozptyľové žiarenie niektorých spektrofotometrov
J. Poór
92 Celostátní konference "Vakuová technika 77"
L. Pátý
92 Měření disperze opticky průhledných umělých hmot a jeho početní vyrovnání
A. Bärwolff, J. Grzanna, Z. Zschaeck
95 Snížení optické absorbce ve vrstvách sirníku zinečnatého
M. Horký
96 Metoda měření velmi tených vodivých i polovodivých vrstev výřivými proudy
A. Novák
98 Co má vědět konstruktér o vynálezech
M. Ulrych
99 Návrh konstrukce čtyřčlenné transfokační předsádky v tenkých čočkách
V. Chlup
102 Nové směry v metodice konstruování
M. Ulrych
103 Měření fázového zpoždění dvojlomných destiček
I. Šolc
105 Základní charakteristiky akcelerometrů
T. Salava
110 Okamžitá fotografie
J. Kolrus
113 Technické aktuality slovem i obrazem II.
M. Hlavsa
115 Kovové trojúhelníky a pravítka
M. Ulrych
115 Racionalizace v popisování
M. Ulrych
116 Hodinářský průmysl v USA
M. Picek
143 Nové technické trubičkové pero ROTRING ISOGRAPH
M. Ulrych
Jemná mechanika a optika

Vydává Fyzikální ústav Akademie věd České republiky za spoluúčasti The international Society for Optical Engineering (SPIE/CS) v Nakladatelství Fyzikálního ústavu Akademie věd České republiky.

Časopis pro obory:
Optika
Optoelektronika
Měřící technika
Laboratorní přístroje
FOTO-KINO
Časoměrná technika
Kancelářská technika
Světelná technika
Vakuová technika
Zdravotnická technika

Šéfredaktor:
Jaroslav Nevřala

Adresa redakce:
Kabelíkova 1
Přerov
750 02
tel: +420 581 24 21 51
fax +420 581 20 47 31

Informace o předplatném podává a objednávky přijímá redakce.

Obsahy čísel:
1956: 1
1957: 4, 6
1958: 1, 2, 8
1959: 2, 10
1961: 6, 10, 12
1962: 6
1963: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
1964: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
1966: 1, 2
1972: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
1974: 10
1976: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
1977: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
1978: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
1979: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
1980: 11
1981: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
1982: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
1985: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
1997: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12
1998: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12
1999: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12
2000: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12
2001: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12
2002: 1, 2, 3, 4, 5, 7
2003: 1, 6, 10
2004: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11
2005: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11
2006: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11
2007: 1, 2