jmo logo11/1963 ročník 8
Hledej:
příklad: +celostá* +konference -vakuová
Obsah

329 10 let činnosti Ústavu pro výzkum optiky a jemné mechaniky Přerov
M. Podloucký
331 Systém Adastra
J. Hampl (Úvojm Přerov)
337 Některé směry vývoje měření asberací
J. Němec (Úvojm Přerov)
341 8mm film a zvuk
S. Chytil (Úvojm Přerov)
346 Nomogramy achromatických čoček
V. Smejkal, K. Zlámal (ÚVOJM Přerov)
349 K problematice výroby a užití přesných asferických ploch v optických soustavách
J. Mazur (ÚVOJM Přerov)
353 Nové poznatky v technologii vnějších odrazových vrstev na skle
S. Minář (ÚVOJM, Přerov)
358 Některé problémy automatizace barevného zvětšování
V. Langer (ÚVOJM Přerov)
360 Demonstrční souprava pro optiku
M. Hanečka (ÚVOJM Přerov)
362 Geometricko-optická komplexní funkce přenosu kontrastu
B. Cigánek (ÚVOJM Přerov)
366 Přímé měření příčných vad krátkoohniskových snímacích a promítacích objektivů
S. Skalický (ÚVOJM Přerov)
372 Pentagonální hranol konstruovaný pro sbíhabý, resp. rozbíhavý svazek světelných paprsků
J. Klabazňa (ÚVOJM, Přerov)
374 Dielektrické interferenční filtry s pravoúhlým maximem
Z. Knittl (ÚVOJM Přerov)
380 Asferické plochy: III. Aplikace na objektiv s parabolickou plochou
V. Kaláb, J. Mazur (ÚVOJM Přerov)
381 Výpočet Airyho integrální funkce
M. Král (ÚVOJM Přerov)
384 Rozdělení světla v obraze kruhové svítící plošky
Z. Loníček (ÚVOJM Přerov)
Jemná mechanika a optika

Vydává Fyzikální ústav Akademie věd České republiky za spoluúčasti The international Society for Optical Engineering (SPIE/CS) v Nakladatelství Fyzikálního ústavu Akademie věd České republiky.

Časopis pro obory:
Optika
Optoelektronika
Měřící technika
Laboratorní přístroje
FOTO-KINO
Časoměrná technika
Kancelářská technika
Světelná technika
Vakuová technika
Zdravotnická technika

Šéfredaktor:
Jaroslav Nevřala

Adresa redakce:
Kabelíkova 1
Přerov
750 02
tel: +420 581 24 21 51
fax +420 581 20 47 31

Informace o předplatném podává a objednávky přijímá redakce.

Obsahy čísel:
1956: 1, 2, 3, 4
1957: 1, 2, 3, 4, 5, 6
1958: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
1959: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
1960: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
1961: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
1962: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
1963: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
1964: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
1965: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
1966: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
1967: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
1968: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
1969: 1, 2, 3, 4, 5, 6
1970: 1, 2, 3, 4, 5, 6
1972: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
1973: 3
1974: 10
1976: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
1977: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
1978: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
1979: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
1980: 11
1981: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
1982: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
1985: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
1988: 7
1997: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12
1998: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12
1999: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12
2000: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12
2001: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12
2002: 1, 2, 3, 4, 5, 7
2003: 1, 6, 10
2004: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11
2005: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11
2006: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11
2007: 1, 2, 4
2008: 1, 4
2009: 1, 4
2010: 4
2011: 4
2013: 5
2015: 5
2016: 9
2018: 11
2019: 7, 11
2020: 12