jmo logo11/1963 ročník 8
Hledej:
příklad: +celostá* +konference -vakuová
Obsah

329 10 let činnosti Ústavu pro výzkum optiky a jemné mechaniky Přerov
M. Podloucký
331 Systém Adastra
J. Hampl
337 Některé směry vývoje měření asberací
J. Němec
341 8mm film a zvuk
S. Chytil
346 Nomogramy achromatických čoček
V. Smejkal, K. Zlámal
349 K problematice výroby a užití přesných asferických ploch v optických soustavách
J. Mazur
353 Nové poznatky v technologii vnějších odrazových vrstev na skle
S. Minář
358 Některé problémy automatizace barevného zvětšování
V. Langer
360 Demonstrční souprava pro optiku
M. Hanečka
362 Geometricko-optická komplexní funkce přenosu kontrastu
B. Cigánek
366 Přímé měření příčných vad krátkoohniskových snímacích a promítacích objektivů
S. Skalický
372 Dielektrické interferenční filtry s pravoúhlým maximem
Z. Knittl
372 Pentagonální hranol konstruovaný pro sbíhabý, resp. rozbíhavý svazek světelných paprsků
J. Klabazňa
380 Asferické plochy: III. Aplikace na objektiv s parabolickou plochou
V. Kaláb, J. Mazur
381 Výpočet Airyho integrální funkce
M. Král
384 Rozdělení světla v obraze kruhové svítící plošky
Z. Loníček
Jemná mechanika a optika

Vydává Fyzikální ústav Akademie věd České republiky za spoluúčasti The international Society for Optical Engineering (SPIE/CS) v Nakladatelství Fyzikálního ústavu Akademie věd České republiky.

Časopis pro obory:
Optika
Optoelektronika
Měřící technika
Laboratorní přístroje
FOTO-KINO
Časoměrná technika
Kancelářská technika
Světelná technika
Vakuová technika
Zdravotnická technika

Šéfredaktor:
Jaroslav Nevřala

Adresa redakce:
Kabelíkova 1
Přerov
750 02
tel: +420 581 24 21 51
fax +420 581 20 47 31

Informace o předplatném podává a objednávky přijímá redakce.

Obsahy čísel:
1956: 1
1957: 4, 6
1958: 1, 2, 8
1959: 2, 10
1961: 6, 10, 12
1962: 6
1963: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
1964: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
1966: 1, 2
1972: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
1974: 10
1976: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
1977: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
1978: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
1979: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
1980: 11
1981: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
1982: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
1985: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
1997: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12
1998: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12
1999: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12
2000: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12
2001: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12
2002: 1, 2, 3, 4, 5, 7
2003: 1, 6, 10
2004: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11
2005: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11
2006: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11
2007: 1, 2