jmo logo8/1963 ročník 8
Hledej:
příklad: +celostá* +konference -vakuová
Obsah

233 Výpočet základních konstrukčních parametrů naváděcích zařízení měřících přístrojů
E. Keprt (Universita Palackého, Olomouc
238 Vliv tlaku na luminiscenci prášku sirníku zinečnatého - baroluminiscence
L. Sodomka, A. Kleprlík (VŠST, Liberec)
242 Interferenční elektronová mikroskopie
V. Drahoš, A. Delong, J. Komrska (Ústav přístrojové techniky ČSAV Brno, Ústav vlastnosti kovů ČSAV, Brno)
246 První Československý polovodičový laser
vsa
247 Rotační tlačení plechu
V. Pásek (Šmeralovy závody - Výzkumný ústav tvářecích strojů, Brno)
250 Tvorba plastických dekorativních vzorů
L. Stránský
252 Anamorfotické soustavy pro snímání a promítání
M. Mužík
253 Diaprojektor Predior
schr
254 V. Nezinárodní veletrh v Brně 8. - 22. září 1963
256 Kancelářská technika na V. MBV
258 Přístroje Meopta na V. MBV
J. Jemelka
260 Přístroje měrné techniky na V. MBV
260 Přístroje zdravotnické techniky na V. MBV
Jemná mechanika a optika

Vydává Fyzikální ústav Akademie věd České republiky za spoluúčasti The international Society for Optical Engineering (SPIE/CS) v Nakladatelství Fyzikálního ústavu Akademie věd České republiky.

Časopis pro obory:
Optika
Optoelektronika
Měřící technika
Laboratorní přístroje
FOTO-KINO
Časoměrná technika
Kancelářská technika
Světelná technika
Vakuová technika
Zdravotnická technika

Šéfredaktor:
Jaroslav Nevřala

Adresa redakce:
Kabelíkova 1
Přerov
750 02
tel: +420 581 24 21 51
fax +420 581 20 47 31

Informace o předplatném podává a objednávky přijímá redakce.

Obsahy čísel:
1956: 1, 2
1957: 4, 6
1958: 1, 2, 8
1959: 2, 6, 10
1960: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
1961: 6, 10, 12
1962: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
1963: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
1964: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
1966: 1, 2
1967: 1, 2, 3, 4, 5
1970: 1, 2, 3, 4, 5, 6
1972: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
1973: 3
1974: 10
1976: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
1977: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
1978: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
1979: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
1980: 11
1981: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
1982: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
1985: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
1997: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12
1998: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12
1999: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12
2000: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12
2001: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12
2002: 1, 2, 3, 4, 5, 7
2003: 1, 6, 10
2004: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11
2005: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11
2006: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11
2007: 1, 2, 4
2008: 1, 4
2009: 1, 4
2010: 4
2011: 4
2013: 5
2015: 5
2016: 9
2018: 11
2019: 7, 11
2020: 12