jmo logo8/1966 ročník 11
Hledej:
příklad: +celostá* +konference -vakuová
Obsah

213 Cílevědomou spoluprací vědy a techniky k dokonalým přístrojům
J. Pičman (Dům techniky, Praha)
214 Tenké vrstvy (Fyzikální základy a některé aplikace ve fyzice)
L. Eckertová (Katedra elektroniky a vakuové fyziky matematicko fyzikální fakulty UK)
218 Tenké vrstvy v optice
Z. Knittl (Meopta Přerov)
220 Tenké vrstvy v elektronice a elektrotechnice
B. Valníček (Astronomický ústav ČSAV, Ondřejov)
221 Tenké vrstvy v elektronice a elektrotechnice
V. Ryšánek (ČVUT - elektrotechnická fakulta Praha)
225 Tenké vrstvy v elektronové mikroskopii
V. Drahoš (Ústav přístrojové techniky ČSAV Brno, Laboratoř elektronové optiky, Brno)
230 Tenké vrstvy v povrchových úpravách
J. Moravec (SVÚOM, Praha)
232 Přehled vakuových napařovacích přístrojů n.p. Laboratorní přístroje, Praha
J. Buřil (Laboratorní přístroje, Praha)
236 Vakuová zařízení pro výrobu polovodičů vyvinutá v Tesla Rožnov, závod Elstroj Praha
J. Mrázek (Tesla Rožnov, závod Elstroj Praha)
238 Ultravysoké vakuum
J. Stránský (VÚVET Praha)
241 Měření parciálních tlaků v oboru ultravakua
Z. Češpíro (FTJF ČVUT Praha)
242 Kryosorpční metoda získávání ultravysokého vakua v malých skleněných systémech
L. Pátý (Karlova iniversita - katedra elektroniky a vakuové fyziky)
243 Čerpání vysílacích elektronek pomocí titanových rozprašovacích vývěv
P. Hix (Tesla Rožnov, závod Praha-Vršovice
244 Ultravakuová aparatura pro emisní elektronovou mikroskopii
A. Delong (Ústav přístrojové techniky ČSAV Brno, Laboratoř elektronové optiky, Brno)
246 Přehled současné zahraniční produkce stavebních prvků vakuových zařízení
L. Pátý (Karlova iniversita - katedra elektroniky a vakuové fyziky)
250 Základní stavební prvky vakuové techniky ve výrobním programu n.p. Laborarorní přístroje, Praha
?
Jemná mechanika a optika

Vydává Fyzikální ústav Akademie věd České republiky za spoluúčasti The international Society for Optical Engineering (SPIE/CS) v Nakladatelství Fyzikálního ústavu Akademie věd České republiky.

Časopis pro obory:
Optika
Optoelektronika
Měřící technika
Laboratorní přístroje
FOTO-KINO
Časoměrná technika
Kancelářská technika
Světelná technika
Vakuová technika
Zdravotnická technika

Šéfredaktor:
Jaroslav Nevřala

Adresa redakce:
Kabelíkova 1
Přerov
750 02
tel: +420 581 24 21 51
fax +420 581 20 47 31

Informace o předplatném podává a objednávky přijímá redakce.

Obsahy čísel:
1956: 1, 2, 3, 4
1957: 1, 2, 3, 4, 5, 6
1958: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
1959: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
1960: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
1961: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
1962: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
1963: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
1964: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
1965: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
1966: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
1967: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
1968: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
1969: 1, 2, 3, 4, 5, 6
1970: 1, 2, 3, 4, 5, 6
1972: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
1973: 3
1974: 10
1976: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
1977: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
1978: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
1979: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
1980: 11
1981: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
1982: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
1985: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
1988: 7
1997: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12
1998: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12
1999: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12
2000: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12
2001: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12
2002: 1, 2, 3, 4, 5, 7
2003: 1, 6, 10
2004: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11
2005: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11
2006: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11
2007: 1, 2, 4
2008: 1, 4
2009: 1, 4
2010: 4
2011: 4
2013: 5
2015: 5
2016: 9
2018: 11
2019: 7, 11
2020: 12