jmo logo8/1967 ročník 12
Hledej:
příklad: +celostá* +konference -vakuová
Obsah

229 Zdravotní technika v ČSSR
J. Kozumolík (VÚZT Brno)
230 Moderní technika v zubní ordinaci
K. Kumbálek (VÚZT, Brno)
232 Zubní souprava Chiraair typ 661
A. Macík (Chirana, ZZT, Praha
234 Prehlad výroby zubných kresiel v zavode Chirana Piešťany
Š. Kočvara (Chirana, Piešťany)
236 Ultrafialové a infračervené zářiče Chirana
M. Pavlinec (Chirana, Stará Turá)
237 Zubolékařský amalgamátor "Stomal"
K. Kumbálek (VÚZT, Brno)
238 Vývoj dentálních nástrojů
P. Ježek (Chirana, Praha)
240 Zubolékařské rentgeny Chirany Brno
A. Albrecht (Chirana, Brno)
241 Vrtáčky FG pro turbínové násadce
M. Rulík (Chirana, Nové Město na Moravě)
242 Oddělení intensivní péče a jeho přístrojové vybavení
E. Zeman (VÚZT, Brno)
250 Lékařská elektronika na prahu věku kybernetiky
O. Pištora (VÚZT, Brno)
254 Lékařské stavebnicové soubory Chirana
R. Dvořák, M. Jelínek (VÚZT, Brno)
259 Elektrokardiograf Karditest 4 - Chirana
R. Dvořák (VÚZT, Brno)
261 Zubní tirbínový násadec se vzduchovými ložisky
K. Kumbálek (VÚZT, Brno)
264 Cesty ke snižování dávek RTG záření
J. Veselý (Chirana, ZZT, Praha)
266 Nízkoprietokový aparát pre mimotelný obeh
J. Rozhodl, Z. Rozhodl (Vojenská nemocnice - Brarislava)
268 Mikrovlnný dielektrický ohřev
O. Pištora (VÚZT, Brno)
Jemná mechanika a optika

Vydává Fyzikální ústav Akademie věd České republiky za spoluúčasti The international Society for Optical Engineering (SPIE/CS) v Nakladatelství Fyzikálního ústavu Akademie věd České republiky.

Časopis pro obory:
Optika
Optoelektronika
Měřící technika
Laboratorní přístroje
FOTO-KINO
Časoměrná technika
Kancelářská technika
Světelná technika
Vakuová technika
Zdravotnická technika

Šéfredaktor:
Jaroslav Nevřala

Adresa redakce:
Kabelíkova 1
Přerov
750 02
tel: +420 581 24 21 51
fax +420 581 20 47 31

Informace o předplatném podává a objednávky přijímá redakce.

Obsahy čísel:
1956: 1, 2, 3, 4
1957: 1, 2, 3, 4, 5, 6
1958: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
1959: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
1960: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
1961: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
1962: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
1963: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
1964: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
1965: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
1966: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
1967: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
1968: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
1969: 1, 2, 3, 4, 5, 6
1970: 1, 2, 3, 4, 5, 6
1972: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
1973: 3
1974: 10
1976: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
1977: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
1978: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
1979: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
1980: 11
1981: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
1982: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
1985: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
1988: 7
1997: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12
1998: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12
1999: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12
2000: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12
2001: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12
2002: 1, 2, 3, 4, 5, 7
2003: 1, 6, 10
2004: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11
2005: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11
2006: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11
2007: 1, 2, 4
2008: 1, 4
2009: 1, 4
2010: 4
2011: 4
2013: 5
2015: 5
2016: 9
2018: 11
2019: 7, 11
2020: 12