jmo logo8/1997 ročník 42
Hledej:
příklad: +celostá* +konference -vakuová
Obsah

202 Niektoré optické metódy testovania hydrodynamických a mikroštruktúrnych vlastností priezračných materiálov
J. Bajcsy, L. Syrová, V. Setnička
206 Holografická mriežka v optickom spracovaní informácie
D. Senderáková
209 Optická anizotropia tenkých vrstiev azofarbív pôsobením elektrického poľa
J. Kalužay, V. Mesároš, A. Štrba, M. Luknárová
211 Veľmi krátke svetelné impulzy
P. Vojtek, I. Bugár, P. Šiffalovič
216 Ověření vhodnosti transverzální offset metody pro určování parametrů optických vláken
P. Stibor, I. Turek, M. Dado
219 Emisivita ako zdroj neistoty rádiometrického merania teploty
J. Bartl, M. Hain, K. Hübner, V. Jacko
224 Minimechanizmus pre pohyb v potrubiach s malým priemerom
M. Dovica, A. Gmiterko, M. Strama
227 Problematika uplatnenia biomechanizmov pri navrhovaní náhrad ruky človeka
J. N. Marcinčin, J. Smrček, J. Nižník
229 Metrologické zabezpečenie statického objemu kvapalín
I. Mikulecký
234 Gradienty teploty na etalónoch svietivosti
V. Jediný, J. Krempaský
239 Optimalizovaný návrh osvetľovacej sústavy pre osvetlenie vonkajších rozsiahlych priestranstiev pomocou PC
M. Šefčíková
245 Z technické knihovny
I. Brezina
246 Vyhladzovanie diskrétnych závislostí filtráciou
J. Bartkovjak
249 Kvalitatívna analýza vákuového prostredia v metrológii vákua
J. Krč - Turba, A. Širicivá
251 EMO je světově největším veletrhem zpracování kovů
vc
252 K Sedmdesátinám Ladislava Chmelíka
253 Tři odborné technické veletrhy pro každého
vc
Jemná mechanika a optika

Vydává Fyzikální ústav Akademie věd České republiky za spoluúčasti The international Society for Optical Engineering (SPIE/CS) v Nakladatelství Fyzikálního ústavu Akademie věd České republiky.

Časopis pro obory:
Optika
Optoelektronika
Měřící technika
Laboratorní přístroje
FOTO-KINO
Časoměrná technika
Kancelářská technika
Světelná technika
Vakuová technika
Zdravotnická technika

Šéfredaktor:
Jaroslav Nevřala

Adresa redakce:
Kabelíkova 1
Přerov
750 02
tel: +420 581 24 21 51
fax +420 581 20 47 31

Informace o předplatném podává a objednávky přijímá redakce.

Obsahy čísel:
1956: 1, 2, 3, 4
1957: 1, 2, 3, 4, 5, 6
1958: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
1959: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
1960: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
1961: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
1962: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
1963: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
1964: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
1965: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
1966: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
1967: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
1968: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
1969: 1, 2, 3, 4, 5, 6
1970: 1, 2, 3, 4, 5, 6
1972: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
1973: 3
1974: 10
1976: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
1977: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
1978: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
1979: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
1980: 11
1981: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
1982: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
1985: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
1988: 7
1997: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12
1998: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12
1999: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12
2000: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12
2001: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12
2002: 1, 2, 3, 4, 5, 7
2003: 1, 6, 10
2004: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11
2005: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11
2006: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11
2007: 1, 2, 4
2008: 1, 4
2009: 1, 4
2010: 4
2011: 4
2013: 5
2015: 5
2016: 9
2018: 11
2019: 7, 11
2020: 12