jmo logo12/1998 ročník 43
Hledej:
příklad: +celostá* +konference -vakuová
Obsah

322 Struktura a optické vlastnosti tenkých vrstev Cu<sub>3</sub>N nanesených nízkotlakovým vysokofrekvenčním supersonickým plazmovým tryskovým reaktorem
F. Fendrych, L. Soukup, L. Jastrabík, M. Šícha, Z. Hubička, D. Chvostová, A. Tarasenko, V. Studnička, T. Wagner
325 Vrstvy CN<sub>x</sub> rozprašované magnetronem DC: tvrdost, nitrogenace a optické vlastnosti (I.)
F. Fendrych, L. Jastrabík, J. Pajasová, D. Chvostová, L. Soukup, K. Rusnak
328 Vrstvy CN<sub>x</sub> rozprašované magnetronem DC: tvrdost, nitrogenace a optické vlastnosti (II.)
F. Fendrych, J. Pajasová, T. Wagner, L. Jastrabík, D. Chvostová, L. Soukup, K. Rusnak
331 Chaos a pořádek při generaci druhé harmonické světla
K. Grygiel, P. Szlachetka
341 Některé účinky neklasického světla na atom
A. Messikh, R. Tanaś
348 Metody pro měření indexu lomu vzduchu
F. Petrů, O. Číp, G. Sparrer, K. Herrmann
356 Ústřední odborná sekce Jemná mechanika a optika při České strojnické společnosti ČSVTS se představuje
J. Kršek
358 Měření pnutí a optického zkreslení pro automobilová skla typu QC
A.S. Redner, B.R. Hoffman
362 Čiste optické spracovanie dát v terabitových optických sieťach
I. Glesk, P.K. Prucnal
366 Spektrálna analýza modelovaného a reálneho moaré obrazca
Á. Antal, B.P. Őlveczky
369 Měření mezividové disperze s využitím spektrální interference v konfiguraci Michelsonův interferometr a dvouvidové optické vlákno
P. Hlubina
374 Citlivost poměrového měření teploty
V. Lysenko
377 Z technické knihovny
I. Brezina
378 XI. slovensko-česko-poľská optická konferencia
A. Štrba, K. Karovič
Jemná mechanika a optika

Vydává Fyzikální ústav Akademie věd České republiky za spoluúčasti The international Society for Optical Engineering (SPIE/CS) v Nakladatelství Fyzikálního ústavu Akademie věd České republiky.

Časopis pro obory:
Optika
Optoelektronika
Měřící technika
Laboratorní přístroje
FOTO-KINO
Časoměrná technika
Kancelářská technika
Světelná technika
Vakuová technika
Zdravotnická technika

Šéfredaktor:
Jaroslav Nevřala

Adresa redakce:
Kabelíkova 1
Přerov
750 02
tel: +420 581 24 21 51
fax +420 581 20 47 31

Informace o předplatném podává a objednávky přijímá redakce.

Obsahy čísel:
1956: 1, 2, 3, 4
1957: 1, 2, 3, 4, 5, 6
1958: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
1959: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
1960: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
1961: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
1962: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
1963: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
1964: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
1965: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
1966: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
1967: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
1968: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
1969: 1, 2, 3, 4, 5, 6
1970: 1, 2, 3, 4, 5, 6
1972: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
1973: 3
1974: 10
1976: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
1977: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
1978: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
1979: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
1980: 11
1981: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
1982: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
1985: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
1988: 7
1997: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12
1998: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12
1999: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12
2000: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12
2001: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12
2002: 1, 2, 3, 4, 5, 7
2003: 1, 6, 10
2004: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11
2005: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11
2006: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11
2007: 1, 2, 4
2008: 1, 4
2009: 1, 4
2010: 4
2011: 4
2013: 5
2015: 5
2016: 9
2018: 11
2019: 7, 11
2020: 12