jmo logo12/1999 ročník 44
Hledej:
příklad: +celostá* +konference -vakuová
Obsah

335 Stanovení rozložení teploty v elastohydrodynamicky mazaných kontaktech infračervenou emisní radiometrií
M. Liška, M. Hartl, I. Křupa, R. Poliščuk
339 Z technické knihovny
I. Brezina, P. Horňák, tes
340 Využití laserových ablací ve stomatologii
O. Samek, M. Liška, J. Kaiser, H.H. Telle
344 Elektromagnetické záření jako nástroj pro manipulaci s mikroskopickými objekty
A. Jonáš, L. Šrámek, P. Zemánek, M. Liška
348 Přenos prostorových frekvencí holografickým konfokálním mikroskopem
R. Chmelík, Z. Harna
352 Užití rektifikačních mechanismů v aplikacích holografické interferometrie
M. Antoš, Z. Harna
355 Zařízení pro in situ monitorování plošné homogenity tenkých neabsorbujících vrstev
J. Spousta, T. Šikola, R. Chmelík, Z. Harna, M. Jákl, J. Zlámal, J. Jiruše, M. Urbánek, K. Kollarčík, A. Nebojsa
359 Principy a některé vlastnosti laserových interferometrů s rovinnými odrazovými systémy
F. Petrů, Z. Veselá
365 Senzitometrie digitálního zobrazení
M. Jiráček
370 Možnosti uplatnění biorobotických mechanismů ve zdravotnictví
L. Kárník
373 Měření časové koherence optického záření na výstupu hranolového a mřížkového monochromátoru a určení spektrálních přístrojových šířek
P. Hlubina
379 EMO - veletrh (nejen) obráběcích strojů
Č. Nenáhlo
382 Rodinný podnik TRILUX-LENZE na Slovensku
P. Horňák
383 Zapomenutý vynálezce Josef Mahler
M. Jiráček
384 100 let vysokoškolské výuky fotografie
M. Jiráček
Jemná mechanika a optika

Vydává Fyzikální ústav Akademie věd České republiky za spoluúčasti The international Society for Optical Engineering (SPIE/CS) v Nakladatelství Fyzikálního ústavu Akademie věd České republiky.

Časopis pro obory:
Optika
Optoelektronika
Měřící technika
Laboratorní přístroje
FOTO-KINO
Časoměrná technika
Kancelářská technika
Světelná technika
Vakuová technika
Zdravotnická technika

Šéfredaktor:
Jaroslav Nevřala

Adresa redakce:
Kabelíkova 1
Přerov
750 02
tel: +420 581 24 21 51
fax +420 581 20 47 31

Informace o předplatném podává a objednávky přijímá redakce.

Obsahy čísel:
1956: 1, 2, 3, 4
1957: 1, 2, 3, 4, 5, 6
1958: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
1959: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
1960: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
1961: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
1962: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
1963: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
1964: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
1965: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
1966: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
1967: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
1968: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
1969: 1, 2, 3, 4, 5, 6
1970: 1, 2, 3, 4, 5, 6
1972: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
1973: 3
1974: 10
1976: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
1977: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
1978: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
1979: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
1980: 11
1981: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
1982: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
1985: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
1988: 7
1997: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12
1998: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12
1999: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12
2000: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12
2001: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12
2002: 1, 2, 3, 4, 5, 7
2003: 1, 6, 10
2004: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11
2005: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11
2006: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11
2007: 1, 2, 4
2008: 1, 4
2009: 1, 4
2010: 4
2011: 4
2013: 5
2015: 5
2016: 9
2018: 11
2019: 7, 11
2020: 12