jmo logo8/1999 ročník 44
Hledej:
příklad: +celostá* +konference -vakuová
Obsah

207 Slovenský metrologický ústav v globálnom systéme merania
P. Kneppo
211 Využitie difrakcie při riešení špeciálnych problémov metrológie
J. Bartl, M. Hain, R. Fíra
215 Polarizační prvek založený na holografiecké mřížce
D. Senderáková, A. Štrba, J. Chlpík
218 Měření kalibrace hydronivelačních sensorů na bázi CCD
M. Keppert, D. Krušinský, Ľ. Ondriš, V. Rusina
220 Tendencie využitia robotov a manipulátorov v zdravotnictve
J. Novák - Marcinčin, A. Petík
222 Zo "Správy o činnosti Optického komitétu ICO Slovenskej republiky za rok 1998
D. Senderáková
223 Interferencia vidov ako detektor homogenity optických vlákien
I. Turek, I. Martinček, M. Dado, S. Černický
227 Emulse pro holografii
Kvant s.r.o.
229 Získávání typů buněčných jader pomocí počítače
J. Plaček
231 Plazmochemická depozice otěruvzdorných tenkých vrstev na plastických materiálech
L. Zajíčková, V. Buršíková, J. Janča
238 Veľtrh s európskou pôsobnosťou
P. Horňák
239 Elektronové dělo pro svařování v přístrojové technice
J. Dupák, I. Vlček
242 Trojrozměrné měření a popis tvaru v mikroskopii biologických vzorků
J. Holub, R. Šmíd
244 Seminár o kalibrácii súradnicových meracích strojov
I. Brezina
245 Ostriekové odmasťovanie - čistenie v priemysle
A. Varga
246 Siedmy mezinárodný veľtrh ŚWIATLO vo Varšave
P. Horňák
247 Projekt stálé expozice měřicí techniky v rámci oslav 40. výročí založení Muzea Blansko
Výbor společnosti SPRIMT
248 Společnost TRIMEX TESLA s.r.o.
M. Kubíčková
251 Z technické knihovny
I. Brezina, tes, P. Horňák
252 Optika 21. Storočia
D. Senderáková
253 XVII. fórum metrológov
I. Brezina
254 Optika s nami takmer na každom kroku
D. Senderáková
Jemná mechanika a optika

Vydává Fyzikální ústav Akademie věd České republiky za spoluúčasti The international Society for Optical Engineering (SPIE/CS) v Nakladatelství Fyzikálního ústavu Akademie věd České republiky.

Časopis pro obory:
Optika
Optoelektronika
Měřící technika
Laboratorní přístroje
FOTO-KINO
Časoměrná technika
Kancelářská technika
Světelná technika
Vakuová technika
Zdravotnická technika

Šéfredaktor:
Jaroslav Nevřala

Adresa redakce:
Kabelíkova 1
Přerov
750 02
tel: +420 581 24 21 51
fax +420 581 20 47 31

Informace o předplatném podává a objednávky přijímá redakce.

Obsahy čísel:
1956: 1, 2, 3, 4
1957: 1, 2, 3, 4, 5, 6
1958: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
1959: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
1960: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
1961: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
1962: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
1963: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
1964: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
1965: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
1966: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
1967: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
1968: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
1969: 1, 2, 3, 4, 5, 6
1970: 1, 2, 3, 4, 5, 6
1972: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
1973: 3
1974: 10
1976: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
1977: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
1978: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
1979: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
1980: 11
1981: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
1982: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
1985: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
1988: 7
1997: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12
1998: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12
1999: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12
2000: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12
2001: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12
2002: 1, 2, 3, 4, 5, 7
2003: 1, 6, 10
2004: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11
2005: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11
2006: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11
2007: 1, 2, 4
2008: 1, 4
2009: 1, 4
2010: 4
2011: 4
2013: 5
2015: 5
2016: 9
2018: 11
2019: 7, 11
2020: 12