jmo logo12/2001 ročník 46
Hledej:
příklad: +celostá* +konference -vakuová
Obsah

347 Editorial
G. Gerlach
348 Výzkum tenkovrstvých senzorů v Ústavu elektroniky pevných látek TU Dresden
G. Gerlach
350 Limity rychlosti ohřevu feroelektrických senzorů při jejich provozu
G. Suchaneck
352 Teplotní závislost optických vlastností PZT vrstev
A. Deineka, L. Jastrabík, G. Suchaneck, G. Gerlach
354 Nové centrum informačních technologií
F. Herodek
355 Reaktivní iontové leptání PbZr<sub>1-x</sub>Ti<sub>x</sub>O<sub>3</sub> tenkých vrstev
G. Suchaneck, A. Suchaneck, G. Gerlach
360 Analýza nepřesnosti měření polovodičových piezoodporových senzorů
Phan Le Phuong Hoa, G. Gerlach, G. Suchaneck
365 Hloubkový profil tvrdosti a Youngova modulu v tenkých vrstvách
M. Guenther, G. Suchaneck, B. Wolf, G. Gerlach
369 Vlnovodné Nd:KGW vrstvy připravené pulsní laserovou depozicí
M. Pavelka, M. Jelínek, J. Lančok, V. Studnička, V. Vorlíček, A. Macková
371 Optická emisní spektroskopie CN<sub>x</sub> plasma částic v hybridním pulsním laserovém depozičním systému
M. Novotný, J. Bulíř, M. Jelínek, J. Lančok, Z. Zelinger
373 Z technické knihovny
I. Brezina
374 Interakce záření infračervených laserů se srdeční tkání
H. Jelínková, M. Němec, J. Šulc, D. Dvořáček, M. Vrbová, A. Jančárek, G. Kuhnová, J. Kvasnička, M. Kokta, M. Miyagi, Y. W. Shi, Y. Matsuura
377 UV-LED dioda
378 Saint-Gobain Advenced Ceramics, s.r.o., Turnov
O. Bouquin
378 Zpráva o konání 1. mezinárodního pracovního semináře Výzkumného centra pro optiku
J. Peřina
379 Nové trendy v řezné keramice
V. Gabriel, V. Šída
381 Bezpečnost keramických materiálů v endoprotézách kyčelního kloubu
V. Šída
384 Fotocitlivé sklo Foturan - nový materiál pro mikroreaktorové technologie
J. Havlica, J. Lindner, D. Šnita, M. Marek, M. Libra
387 Netradiční použití počítačové tomografie
M. Libra, M. Jiránek
388 7. medzinárodný veľtrh ELO SYS
P. Horňák
389 Testujeme digitální kameru OLYMPUS CAMEDIA C-2100 Ultra Zoom
M. Křížek
390 Konference Difraktivní optika 2001 v Budapešti
J. Pala
391 DiMAGE S304
Minolta
392 Další pokrok technologie desek s plošnými spoji
Heraeus
393 Z dílny starých mistrů
red.
395 Jak pomoci malým a středním podnikům na cestě ke konkurenceschopnosti na evropských trzích?
Kn
395 Výzkumné centrum pro optiku
J. Peřina
Jemná mechanika a optika

Vydává Fyzikální ústav Akademie věd České republiky za spoluúčasti The international Society for Optical Engineering (SPIE/CS) v Nakladatelství Fyzikálního ústavu Akademie věd České republiky.

Časopis pro obory:
Optika
Optoelektronika
Měřící technika
Laboratorní přístroje
FOTO-KINO
Časoměrná technika
Kancelářská technika
Světelná technika
Vakuová technika
Zdravotnická technika

Šéfredaktor:
Jaroslav Nevřala

Adresa redakce:
Kabelíkova 1
Přerov
750 02
tel: +420 581 24 21 51
fax +420 581 20 47 31

Informace o předplatném podává a objednávky přijímá redakce.

Obsahy čísel:
1956: 1, 2, 3, 4
1957: 1, 2, 3, 4, 5, 6
1958: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
1959: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
1960: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
1961: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
1962: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
1963: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
1964: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
1965: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
1966: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
1967: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
1968: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
1969: 1, 2, 3, 4, 5, 6
1970: 1, 2, 3, 4, 5, 6
1972: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
1973: 3
1974: 10
1976: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
1977: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
1978: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
1979: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
1980: 11
1981: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
1982: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
1985: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
1988: 7
1997: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12
1998: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12
1999: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12
2000: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12
2001: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12
2002: 1, 2, 3, 4, 5, 7
2003: 1, 6, 10
2004: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11
2005: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11
2006: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11
2007: 1, 2, 4
2008: 1, 4
2009: 1, 4
2010: 4
2011: 4
2013: 5
2015: 5
2016: 9
2018: 11
2019: 7, 11
2020: 12