jmo logo4/2001 ročník 46
Hledej:
příklad: +celostá* +konference -vakuová
Obsah

115 Vzdělávání strojních inženýrů v Brně slavilo sto let
J. Vačkář, M. Liška
117 Experimentální studium elestohydrodynamicky mazaných bodových kontaktů
M. Liška, M. Hartl, I. Křupka
123 Experimentální zařízení pro generaci a studium dielektrické plazmy
J. Kaiser, O. Samek, M. Liška, S.V. Kukhlevsky, A. Ritucci, G. Tomassetti
127 Závislost osové odezvy holografického konfokálního mikroskopu na spektrální hustotě osvětlení
R. Chmelík, Z. Harna, M. Machálek, M. Matoušek
130 Aplikace optické prostorové filtrace při kontrole kvality skleněných bižuterních výrobků
M. Ohlídal, J. Vrána, A. Michálek, D. Pražák, M. Jákl, I. Ohlídal
133 Vývoj a aplikace zařízení UHV SPM
F. Lopour, R. Kalousek, D. Škoda, T. Šikola
136 Konstrukce elipsometru pro měření tenkých vrstev a povrchů
P. Tichopádek, A. Nebojsa, J. Čechal
139 Historka ze zkoušky z fyziky
A. Kačor
140 Laboratorní zařízení pro opickou tomografii
M. Antoš, R. Malina, Z. Harna
143 In situ plošné monitorování optických parametrů tenkých vrstev
M. Urbánek, J. Spousta, T. Šikola, J. Zlámal, R. Chmelík,Z. Harna, J. Jiruše, M. Jákl
145 10. mezinárodní seminář "Měřicí technika pro kontrolu jakosti"
I. Brezina
146 Hannover Messe 2001
T. Rilke
148 O počátcích sériové výroby hodin na Moravě
Z. Martínek
149 Předběžný seznam českých vystavovatelů na Hannover Messe 2001
150 Kam směřuje vývoj baterií
dd
150 Z dílny starých mistrů
red.
Jemná mechanika a optika

Vydává Fyzikální ústav Akademie věd České republiky za spoluúčasti The international Society for Optical Engineering (SPIE/CS) v Nakladatelství Fyzikálního ústavu Akademie věd České republiky.

Časopis pro obory:
Optika
Optoelektronika
Měřící technika
Laboratorní přístroje
FOTO-KINO
Časoměrná technika
Kancelářská technika
Světelná technika
Vakuová technika
Zdravotnická technika

Šéfredaktor:
Jaroslav Nevřala

Adresa redakce:
Kabelíkova 1
Přerov
750 02
tel: +420 581 24 21 51
fax +420 581 20 47 31

Informace o předplatném podává a objednávky přijímá redakce.

Obsahy čísel:
1956: 1, 2, 3, 4
1957: 1, 2, 3, 4, 5, 6
1958: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
1959: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
1960: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
1961: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
1962: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
1963: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
1964: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
1965: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
1966: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
1967: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
1968: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
1969: 1, 2, 3, 4, 5, 6
1970: 1, 2, 3, 4, 5, 6
1972: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
1973: 3
1974: 10
1976: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
1977: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
1978: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
1979: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
1980: 11
1981: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
1982: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
1985: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
1988: 7
1997: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12
1998: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12
1999: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12
2000: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12
2001: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12
2002: 1, 2, 3, 4, 5, 7
2003: 1, 6, 10
2004: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11
2005: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11
2006: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11
2007: 1, 2, 4
2008: 1, 4
2009: 1, 4
2010: 4
2011: 4
2013: 5
2015: 5
2016: 9
2018: 11
2019: 7, 11
2020: 12