jmo logo7/2002 ročník 47
Hledej:
příklad: +celostá* +konference -vakuová
Obsah

163 Možnosti vzdělávání v oboru optika a přesná mechanika v ČR
J. Zicha
163 Seminář - možnosti vzdělávání v oboru optika a přesná mechanika v ČR
J. Kršek
167 Optika a přesná mechanika jako součást studijních programů na Fakultě strojního inženýrství VUT v Brně
M. Liška
169 Výuka optiky na Universitě Palackého v Olomouci
J. Ponec, Z. Hradil, Z. Bouchal
170 Statická elektřina - jevy, teorie a ovládání
J. Lonský
172 Životní jubileum RNDr. Pavla Klenovského
I. Ohlídal
173 2. mezinárodní seminář o rastrovací sondové mikroskopii
I. Ohlídal
174 50 let, 50 let?, no a co! Život jednoho fyzika
V. Křesálek
175 Rozvoj kvantitativní mikroskopie atomové síly
L. McDonnell
180 Aplikace metrologie mikroskopie atomové síly pro různé rozměrové měření
F. Meli
189 Minolta posiluje na trhu barevných laserových tiskáren
-mk-
190 Rastrovací sondová mikroskopie pro kvantová měření - přehled nejnovějšího stavu
G. Wilkening
194 Minolta uvádí na trh novou tiskárnu a kopírku Di152/183
-mk-
195 Aplikace mikroskopie atomové síly při měření rozhraní tenkých vrstev
P. Klapetek, I. Ohlídal, D. Franta
200 Experimenty rastrovací sondové mikroskopie v ultravysokém vakuu
I. Ošťádal, P. Sobotík
204 Nová DiMAGE 7i disponuje 5 miliony pixely
-mk-
205 In situ tunelovací spektroskopické techniky
J. Weber, P. Janda, H. Pelouchová
209 Nový fotoaparát DiMAGE F100
-mk-
210 Aplikace rastrovací sondové mikroskopie při studiu povrchů a v nanotechnologii
T. Šikola, F. Lopour, R. Kalousek, D. Škoda, P. Bábor, V. Buš, Joao C.C. Duarte
214 Aplikace mikroskopie atomové síly ve Fyzikálním ústavu AV ČR
I. Drbohlav
216 Aplikace mikroskopie magnetické síly při studiu záznamového prostředí pevných disků
M. Šiler, P. Klapetek, I. Ohlídal
Jemná mechanika a optika

Vydává Fyzikální ústav Akademie věd České republiky za spoluúčasti The international Society for Optical Engineering (SPIE/CS) v Nakladatelství Fyzikálního ústavu Akademie věd České republiky.

Časopis pro obory:
Optika
Optoelektronika
Měřící technika
Laboratorní přístroje
FOTO-KINO
Časoměrná technika
Kancelářská technika
Světelná technika
Vakuová technika
Zdravotnická technika

Šéfredaktor:
Jaroslav Nevřala

Adresa redakce:
Kabelíkova 1
Přerov
750 02
tel: +420 581 24 21 51
fax +420 581 20 47 31

Informace o předplatném podává a objednávky přijímá redakce.

Obsahy čísel:
1956: 1, 2, 3, 4
1957: 1, 2, 3, 4, 5, 6
1958: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
1959: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
1960: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
1961: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
1962: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
1963: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
1964: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
1965: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
1966: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
1967: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
1968: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
1969: 1, 2, 3, 4, 5, 6
1970: 1, 2, 3, 4, 5, 6
1972: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
1973: 3
1974: 10
1976: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
1977: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
1978: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
1979: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
1980: 11
1981: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
1982: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
1985: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
1988: 7
1997: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12
1998: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12
1999: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12
2000: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12
2001: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12
2002: 1, 2, 3, 4, 5, 7
2003: 1, 6, 10
2004: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11
2005: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11
2006: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11
2007: 1, 2, 4
2008: 1, 4
2009: 1, 4
2010: 4
2011: 4
2013: 5
2015: 5
2016: 9
2018: 11
2019: 7, 11
2020: 12