jmo logo11/2004 ročník 49
Hledej:
příklad: +celostá* +konference -vakuová
Obsah

319 14. slovensko-česko-poľská optická konferencia „Wave and Quantum Aspects of Contemporary Optics“ sa skončila
A. Štrba
320 Využitie laserových a optických metód pri charakterizovaní mikroelektronických komponentov
M. Držík
326 Návrh a experimentálna demonštrácia nekoherenčného optického CDMA systému na báze rýchle frekvenčne sa meniacich v čase sa posúvajúcich kódov
I. Glesk, V. Baby, C. S. Br`es, Lei XU, P. R. Prucnal, W. C. Kwong
333 Kurz osvetľovacej techniky v Ostrave
P. Horňák
334 Laserový merací systém pre rýchle meranie funkčných geometrických parametrov komutátorových teliesok elektromotorov
M. Hain, J. Bartl, V. Jacko
336 Optické nedeštruktívne metódy testovania artefaktov kultúrneho dedičstva
M. Hain, J. Bartl, V. Jacko
339 Interferenčné zobrazenie fotorefraktívnych záznamov v tenkých vzorkách kryštálov LiNbO3
I. Turek, N. Tarjányi
343 Koherencia žiarenia laserového diódového modulu
D. Senderáková, A. Štrba, V. Mesároš
348 Autosalón Nitra 2004 - to je aj elektronika v autách
P. Horňák
348 Za Katedrou optiky Fakulty matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave
D. Senderáková
349 Progresívna perspektíva firmy SLI na trhoch východnej Európy
G. O. Schauer, P. Horňák
350 Dějiny čs. hodinářského průmyslu do roku 1948
Z. Martínek
352 Chystá se jedenáctá OPTA
M. Střítecký
353 14. mezinárodní seminář
353 Okrúhle, 10. jubileum veľtrhu ELO SYS
P. Horňák
354 Nitranský AQUA-THERM pro celou Evropu
jpe
354 Z technické knihovny
I. Brezina, J. Novák
Jemná mechanika a optika

Vydává Fyzikální ústav Akademie věd České republiky za spoluúčasti The international Society for Optical Engineering (SPIE/CS) v Nakladatelství Fyzikálního ústavu Akademie věd České republiky.

Časopis pro obory:
Optika
Optoelektronika
Měřící technika
Laboratorní přístroje
FOTO-KINO
Časoměrná technika
Kancelářská technika
Světelná technika
Vakuová technika
Zdravotnická technika

Šéfredaktor:
Jaroslav Nevřala

Adresa redakce:
Kabelíkova 1
Přerov
750 02
tel: +420 581 24 21 51
fax +420 581 20 47 31

Informace o předplatném podává a objednávky přijímá redakce.

Obsahy čísel:
1956: 1, 2, 3, 4
1957: 1, 2, 3, 4, 5, 6
1958: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
1959: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
1960: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
1961: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
1962: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
1963: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
1964: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
1965: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
1966: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
1967: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
1968: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
1969: 1, 2, 3, 4, 5, 6
1970: 1, 2, 3, 4, 5, 6
1972: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
1973: 3
1974: 10
1976: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
1977: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
1978: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
1979: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
1980: 11
1981: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
1982: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
1985: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
1988: 7
1997: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12
1998: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12
1999: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12
2000: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12
2001: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12
2002: 1, 2, 3, 4, 5, 7
2003: 1, 6, 10
2004: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11
2005: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11
2006: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11
2007: 1, 2, 4
2008: 1, 4
2009: 1, 4
2010: 4
2011: 4
2013: 5
2015: 5
2016: 9
2018: 11
2019: 7, 11
2020: 12