jmo logo9/2004 ročník 49
Hledej:
příklad: +celostá* +konference -vakuová
Obsah

235 Využití synchrotronového záření 8,3-35 keV stanici SYRMEP synchrotronu Elettra Trieste k mapování akumulace kovů v rostlinách
J. Kaiser, M. Liška, L. Reale, A. Ritucci, A. Reale, G. Tomassetti, A. Poma, L. Span`o, A. Tucci A. Faenov, T. Pikuz
238 Barevné vidění při měření tloušťky mazacího filmu
R. Poliščuk
241 Z výstav
242 Vliv vzdálenosti hrot sondy-vzorek na rozlišovací schopnost rastrovacího optického mikroskopu v blízkém poli
M. Benešová, P. Tománek, M. Liška
245 Výpočet odrazivosti čela vlnovodu mělce vnořeného do polovodičového materiálu
D. Otevřelová, P. Tománek
248 Transmisní holografický mikroskop pro polychromatické světlo: návrh optické soustavy a vlastnosti zobrazení
R. Chmelík, P. Kolman
251 Možnosti optického profilometru MicroProf FRT při 3D hodnocení kvality povrchu
M. Ohlídal,K. Páleníková
255 Z dílny starých mistrů
256 Dotknout se neviditelného
P. Zahálka
260 In situ analýza tenkých vrstev PMPSi pomocí spektroskopické elipsometrie
E. Brandejsová, J. Čechal, O. Bonaventurová Zrzavecká, A. Nebojsa, P. Tichopádek, M. Urbánek, K. Navrátil, T. Šikola, J. Humlíček
262 Použití rozptylu iontů pro určení struktury povrchů
M. Kolíbal, S. Průša, P. Bábor and T. Šikola
265 Aplikace komplexní UHV aparatury ke studiu nízkoteplotního růstu ultratenkých gallium-nitridových vrstev
S. Voborný, J. Mach, J. Čechal, P. Kostelník, O. Tomanec, P. Bábor, J. Spousta, T. Šikola
269 Odborný veletrh automatizační techniky
jpe
269 Plasty a kaučuk pro všechny obory
jpe
271 Trendy provozní strojírenské metrologie
J. Kůr
273 Výstava GLASSMAN EUROPE 2005
274 Věnujete trochu času - a získáte čas!
275 Pozvánka na MSV a Automatizaci 2004
276 Metal Working China 2004
E. Václavíková
277 Dějiny čs. hodinářského průmyslu do roku 1948
Z. Martínek
279 Z technické knihovny
B. Tesařík, I. Brezina
Jemná mechanika a optika

Vydává Fyzikální ústav Akademie věd České republiky za spoluúčasti The international Society for Optical Engineering (SPIE/CS) v Nakladatelství Fyzikálního ústavu Akademie věd České republiky.

Časopis pro obory:
Optika
Optoelektronika
Měřící technika
Laboratorní přístroje
FOTO-KINO
Časoměrná technika
Kancelářská technika
Světelná technika
Vakuová technika
Zdravotnická technika

Šéfredaktor:
Jaroslav Nevřala

Adresa redakce:
Kabelíkova 1
Přerov
750 02
tel: +420 581 24 21 51
fax +420 581 20 47 31

Informace o předplatném podává a objednávky přijímá redakce.

Obsahy čísel:
1956: 1, 2, 3, 4
1957: 1, 2, 3, 4, 5, 6
1958: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
1959: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
1960: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
1961: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
1962: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
1963: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
1964: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
1965: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
1966: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
1967: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
1968: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
1969: 1, 2, 3, 4, 5, 6
1970: 1, 2, 3, 4, 5, 6
1972: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
1973: 3
1974: 10
1976: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
1977: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
1978: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
1979: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
1980: 11
1981: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
1982: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
1985: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
1988: 7
1997: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12
1998: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12
1999: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12
2000: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12
2001: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12
2002: 1, 2, 3, 4, 5, 7
2003: 1, 6, 10
2004: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11
2005: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11
2006: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11
2007: 1, 2, 4
2008: 1, 4
2009: 1, 4
2010: 4
2011: 4
2013: 5
2015: 5
2016: 9
2018: 11
2019: 7, 11
2020: 12