jmo logo8/2005 ročník 50
Hledej:
příklad: +celostá* +konference -vakuová
Obsah

207 Niekoľko pohľadov na Alberta Einsteina
J. Šebesta
211 Možnosti měřicího systému NanoTest NT600
R. Čtvrtlík, M. Stranyánek, P. Boháč, L. Jastrabík
214 Nanomechanické vlastnosti uhlíkových vrstev měřené přístrojem NT600
M. Stranyánek, R. Čtvrtlík, P. Boháč, L. Jastrabík, V. Kulikovsky
217 Sběratelský veletrh pro každého
jpe
218 Měření disperzních charakteristik vysoce dvojlomného mikrostrukturního optického vlákna interferenčními metodami
P. Hlubina, G. Statkiewicz, T. Martynkien, W. Urbanczyk
221 Nový optický jev na sítových tkaninách
L. Sodomka
222 Dynamika přenosu excitonů v molekulárních systémech
M. Pojsl, P. Heřman, I. Barvík, M. Petřek
225 Kvázivlnovodný laser cylindrickej konfigurácie na báze organických farbív
V. Mesároš, A. Štrba, J. Kalužay
227 Přírůstky knihovny SPIE/CS
228 Souřadnicové měřicí stroje ve výrobním procesu
Č. Nenáhlo
229 MACH je mezinárodní veletrh (nejen) strojírenské techniky
Č. Nenáhlo
230 Manipulace a montáž hrou - moderní profesionální stavebnice
Z. Haumer
232 PHOTONICS PRAGUE ‘05
M. Jedlička
232 RNDr. ING. JÁN BARTL, CSc. sa v týchto dňoch dožíva 65 rokov
K. Karovič
234 Slavnostní pracovní zasedání Redakční rady časopisu JMO
M. Vychodil
234 Výrobní stroje a technologie také pro jemnou mechaniku
jpe
235 CRYTUR, spol. s r. o.
237 První digitální jednooká zrcadlovka na světě s revoluční technologií Anti-Shake zabudovanou v těle
240 Z technické knihovny
E. Veselá, J. Valíček, J. Novák
241 Nejvýznamnější odborné veletrhy konané ve 2. pololetí 2005
jpe
241 Z dílny starých mistrů
Jemná mechanika a optika

Vydává Fyzikální ústav Akademie věd České republiky za spoluúčasti The international Society for Optical Engineering (SPIE/CS) v Nakladatelství Fyzikálního ústavu Akademie věd České republiky.

Časopis pro obory:
Optika
Optoelektronika
Měřící technika
Laboratorní přístroje
FOTO-KINO
Časoměrná technika
Kancelářská technika
Světelná technika
Vakuová technika
Zdravotnická technika

Šéfredaktor:
Jaroslav Nevřala

Adresa redakce:
Kabelíkova 1
Přerov
750 02
tel: +420 581 24 21 51
fax +420 581 20 47 31

Informace o předplatném podává a objednávky přijímá redakce.

Obsahy čísel:
1956: 1, 2, 3, 4
1957: 1, 2, 3, 4, 5, 6
1958: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
1959: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
1960: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
1961: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
1962: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
1963: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
1964: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
1965: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
1966: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
1967: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
1968: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
1969: 1, 2, 3, 4, 5, 6
1970: 1, 2, 3, 4, 5, 6
1972: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
1973: 3
1974: 10
1976: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
1977: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
1978: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
1979: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
1980: 11
1981: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
1982: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
1985: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
1988: 7
1997: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12
1998: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12
1999: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12
2000: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12
2001: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12
2002: 1, 2, 3, 4, 5, 7
2003: 1, 6, 10
2004: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11
2005: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11
2006: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11
2007: 1, 2, 4
2008: 1, 4
2009: 1, 4
2010: 4
2011: 4
2013: 5
2015: 5
2016: 9
2018: 11
2019: 7, 11
2020: 12